VİZYON - MİSYON

Sağlam ve sağlıklı zeminlerde birlikte yaşamanın “kurallarına” değil, “coşkusuna” vurgu yapan DEVECİ GROUP, varlığını ve her geçen gün büyümesini, insanın yaradılışı gereği özünde taşıdığı “sevgiye” dayandırmaktadır. Bu “coşku” ve “sevgi” den doğarak bayraklaşan “güven inşa eder” sloganını, sağlam bir zemin üzerinde dalgalandırmayı devam ettirmek en büyük idealidir.

Proje üretirken “biraradalığın coşkusunun” ve “ortak yaşam alanlarını paylaşmada sevginin etkinliğinin” yaygınlaştırılması, DEVECİ Group’un vizyonunu en kısa biçimde özetlemektedir. DEVECİ Group, bu yüzden, sadece konut değil, sosyal yaşam alanlarına ve yeşil alanlara oldukça fazla yer verdiği projelere imza atmaktadır.

DEVECİ Group, bu toplumun layık olduğu yaşam alanlarını üretmeyi görev bilir; bu kutsal görevi, üzerinde yaşadığımız toprakların maddi ve manevi değerlerine bağlı kalarak, yürütmeye kararlıdır. Bu görev, sadece proje üretme anlayışıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesi ile hak, sorumluluk ve görev sahiplerinin bilgilendirilmesi ve onlara vizyon kazandırma çerçevesinde her türlü sosyal sorumluluk projelerine öncülük ve destek çalışmalarını da kapsayacaktır.

DEVECİ Group, bu toprakların ürettiği kültürlerin izlerini taşıyan ve çağdaş tüm donanımlara sahip projeler yaratmakta ve Türk ulusunun dünya kamuoyuna katacağı bir değer olarak bu yapılaşma örneklerini her geçen gün yeni halkalar ekleyerek uluslararası alana da taşıyacaktır.

Vizyonumuz


Estetik ve fonksiyonel açıdan en iyi çözümlerle farklı tasarımlar oluşturarak, kaliteden ödün vermeden müşteri beklentilerinin üstüne çıkmak, sektörümüze öncülük etmektirYüksek standartlı, kaliteli hizmet vererek müşterilerimize güvenilir, huzurlu ve çağdaş bir yaşam alanı sunarak memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

Misyonumuz


Güvenilir hizmet vererek, İnşaat sektöründe en önde yer almak amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda müşterilerimize, çalışanlarımıza olan yaklaşımımızda; karşılıklı saygı, itibar ve dürüstlük temel ilkelerimizdendir. Toplam kalite standartları kapsamında tüm müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak hizmeti sunmaya devam ediyoruz ve doğayı koruma,istihdam sağlama,sosyal duyarlılık sorumluluklarımızıda hiç aklımızdan çıkartmamaktır.
2023 © Deveci Group, her hakki saklidir.